ว.ภาพยนตร์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film ปี 2 (พร้อมแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล)
          ดาวโหลด  ว.ภาพยนตร์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Scien
เป้าหมาย วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำ ในการบริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล